Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

29-06-2012 19:25:26 | Bieżący | ESPI | 3/2012

oRB_ASO: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

PAP
Data: 2012-06-29

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-29
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2012 roku otrzymał
zawiadomienie od Pana Tadeusza Dykiel z dnia 25 czerwca 2012 roku na podstawie art.
69 oraz 69a ustawy o ofercie publicznej.
Zgodnie z ww. zawiadomieniem w wyniku dokonanej transakcji kupna znaczącego pakietu
akcji SPQR S.A. w dniu 21 czerwca 2012 roku Pan Tadeusz Dykiel stał się podmiotem
dominującym nad tym przedsiębiorstwem oraz podmiotami od niego zależnymi. W związku
z faktem, iż Grupa Kapitałowa SPQR S.A. posiada znaczącą liczbę akcji spółki BLACK
PEARL CAPITAL S.A. _Emitent_, w oparciu o publicznie dostępne informacje, , w sposób
pośredni przekroczył próg 50% głosów na walnym zgromadzeniu tego przedsiębiorstwa.
Zgodnie z ww. zawiadomieniem przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę ilości
posiadanych przez Pana Tadeusza Dykiel głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL
S.A., Pan Tadeusz Dykiel nie posiadał w sposób bezpośredni lub pośredni akcji BLACK
PEARL CAPITAL S.A..
Zgodnie z zawiadomieniem, po zaistnieniu zdarzenia powodującego zmianę ilości posiadanych
przez Pana Tadeusza Dykiel głosów na walnym zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.,
Pan Tadeusz Dykiel posiada w sposób pośredni 28 296 633 sztuk akcji na okaziciela
Emitenta, stanowiących łącznie ok. 68,18% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i
uprawniających do oddania 28 296 633 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących
ok. 68,18% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta.
W szczególności Pan Tadeusz Dykiel posiada pośrednio poprzez:
 DYFFRYN HOLDINGS LTD _podmiot zależny bezpośrednio od SPQR S.A._ – 2 075 000 akcji
na okaziciela Emitenta,
 MONDRIAN S.A. _podmiot zależny bezpośrednio od NOVIAN S.A. oraz pośrednio od SPQR
S.A._ – 6 674 421 akcji na okaziciela Emitenta,
 NOVIAN Polska S.A. _podmiot zależny bezpośrednio od NOVIAN S.A. oraz pośrednio od
SPQR S.A._ – 5 488 588 akcji na okaziciela Emitenta,
 NOVIAN Europe S.A. _podmiot zależny bezpośrednio od NOVIAN S.A. oraz pośrednio od
SPQR S.A._ – 14 058 624 akcji na okaziciela Emitenta.

Zgodnie z zawiadomieniem, Pan Tadeusz Dykiel nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia
udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. w
przyszłości oraz nie występują osoby trzecie, z którymi Pan Tadeusz Dykiel zawarł
umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu
z akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-695 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nowogrodzka 50 lok 515
_ulica_ _numer_
_22_ 402 06 22 _22_ 402 06 22
_telefon_ _fax_
www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-29 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Sektor
Kod 00-695
Miasto Warszawa
Ulica Nowogrodzka
Nr 50 lok 515
Tel. (22) 402 06 22
Fax (22) 402 06 22
e-mail
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2012-06-29
Rok biezacy 2012
Numer 3
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2012 roku

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2012 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2012 roku BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

07-06-2012 17:53:56 | Bieżący | ESPI | 2/2012

oRB_ASO: lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 6 czerwca 2012 roku

PAP
Data: 2012-06-07

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-07
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 6 czerwca 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 6 czerwca 2012 roku
następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki:
1. MONDRIAN S.A. z siedzibą w Warszawie – 6.674.421 akcji zwykłych na okaziciela Spółki,
uprawniających do wykonywania 6.674.421 głosów, stanowiących 25,35% głosów na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2012 roku _16,08% w kapitale zakładowym oraz
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki_,
2. NOVIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie – 5.488.588 akcji zwykłych na okaziciela
Spółki, uprawniających do wykonywania 5.488.588 głosów, stanowiących 20,85% głosów
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2012 roku _13,23% w kapitale zakładowym
oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki_,
3. NOVIAN EUROPE S.A. z siedzibą w Warszawie – 14.058.624 akcji zwykłych na okaziciela
Spółki, uprawniających do wykonywania 14.058.624 głosów, stanowiących 53,40% głosów
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2012 roku _33,88% w kapitale zakładowym
oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-695 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nowogrodzka 50 lok 515
_ulica_ _numer_
_22_ 402 06 22 _22_ 402 06 22
_telefon_ _fax_
www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-07 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 6 czerwca 2012 roku
Sektor
Kod 00-695
Miasto Warszawa
Ulica Nowogrodzka
Nr 50 lok 515
Tel. (22) 402 06 22
Fax (22) 402 06 22
e-mail
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2012-06-07
Rok biezacy 2012
Numer 2
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.