Zbycie akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. przez Pana Tadeusza Dykiela

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zbycie akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. przez Pana Tadeusza Dykiela

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zbycie akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. przez Pana Tadeusza Dykiela BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

29-08-2011 11:32:21 | Bieżący | ESPI | 18/2011

oRB_ASO: Zbycie akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. przez Pana Tadeusza Dykiela

PAP
Data: 2011-08-29

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-29
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Zbycie akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. przez Pana Tadeusza Dykiela
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl Capital S.A. informuje, że w dniu 29 sierpnia 2011 roku otrzymał
zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o Ofercie”_, zgodnie z którym na podstawie umowy
z dnia 26 lipca 2011 roku Pan Tadeusz Dykiel zbył 2.075.000 akcji spółki BLACK PEARL
CAPITAL S.A., co stanowiło 5% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. Przeniesienie
własności akcji nastąpiło w dniu 23 sierpnia 2011 roku.
Przed ww. transakcją Pan Tadeusz Dykiel posiadał 2.106.438 akcji, które stanowiły
5,08% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.
Po ww. transakcji Pan Tadeusz Dykiel posiada 31.438 akcji, które stanowią 0,08% w
kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEBLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-036 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
K.K. Baczynskiego 1
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-08-29 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Zbycie akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. przez Pana Tadeusza Dykiela
Sektor
Kod 00-036
Miasto Warszawa
Ulica K.K. Baczynskiego
Nr 1
Tel.
Fax
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2011-08-29
Rok biezacy 2011
Numer 18
adres wwwSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Nabycie akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. przez NOVIAN S.A.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. przez NOVIAN S.A. BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

24-08-2011 16:33:05 | Bieżący | ESPI | 17/2011

oRB_ASO: Nabycie akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. przez NOVIAN S.A.

PAP
Data: 2011-08-24

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-24
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Nabycie akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. przez NOVIAN S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl Capital S.A. informuje, że w dniu 24 sierpnia 2011 roku otrzymał
zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o Ofercie”_, zgodnie z którym na podstawie umowy
z dnia 26 lipca 2011 roku DYFFRYN HOLDINGS LIMITED _podmiot zależny od SPQR S.A. i
jednocześnie znaczący akcjonariusz NOVIAN S.A._ nabył 2.075.000 akcji BLACK PEARL
CAPITAL S.A., które stanowią 5,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.
Przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu 23 sierpnia 2011 roku.
Przed ww. transakcją Grupa Kapitałowa SPQR S.A. posiadała łącznie 26.221.633 akcje
BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły 63,18% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej
liczbie głosów, w tym:
– MONDRIAN S.A. _podmiot zależny od NOVIAN S.A._ posiada 6.674.421 akcji BLACK PEARL
CAPITAL S.A., które stanowiły 16,08% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
głosów,
– NOVIAN POLSKA S.A. _podmiot zależny od NOVIAN S.A._ posiadała 5.488.588 akcji BLACK
PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły 13,23% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
głosów oraz NOVIAN EUROPE S.A. _podmiot zależny od NOVIAN S.A._ posiadała 14.058.624
akcje BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły 33,88% w kapitale zakładowym oraz
w ogólnej liczbie głosów.

Po ww. transakcji Grupa Kapitałowa SPQR S.A. posiada łącznie 28.296.633 akcje BLACK
PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 68,18% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
głosów, w tym:
– DYFFRYN HOLDINGS LIMITED _podmiot zależny od SPQR S.A._ posiada 2.075.000 akcji
BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 5,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej
liczbie głosów,
– MONDRIAN S.A. _podmiot zależny od NOVIAN S.A._ posiada 6.674.421 akcji BLACK PEARL
CAPITAL S.A., które stanowią 16,08% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
– NOVIAN POLSKA S.A. _podmiot zależny od NOVIAN S.A._ posiada 5.488.588 akcji BLACK
PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 13,23% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
głosów oraz
– NOVIAN EUROPE S.A. _podmiot zależny od NOVIAN S.A._ posiada 14.058.624 akcje BLACK
PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 33,88% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
głosów.

Jednocześnie, zgodnie z ww. zawiadomieniem znaczący akcjonariusz SPQR S.A. – spółka
PCH Capital S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z podmiotem zależnym P.C.H. CAPITAL _CYPRUS_
LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr oraz jedyny akcjonariusz PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio
ROWING CAPITAL LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr, a pośrednio Piotr Chmielewski w
wyniku ww. zmian posiadają pośrednio ww. progi ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
BLACK PEARL CAPITAL S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-08-24 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Nabycie akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. przez NOVIAN S.A.
Sektor
Kod 00-382
Miasto Warszawa
Ulica Solec
Nr 81B
Tel. (22) 826 84 95
Fax (22) 826 84 96
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2011-08-24
Rok biezacy 2011
Numer 17
adres wwwSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Nabycie akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. przez NOVIAN S.A.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2011 r.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Raport okresowy za II kwartał 2011 roku

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2011 roku

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.