Przekroczenie progu 15% w ogólnej liczbie głosów przez MONDRIAN S.A. (podmiot zależny od NOVIAN S.A.)

Raporty Spółek ESPI/EBI

Przekroczenie progu 15% w ogólnej liczbie głosów przez MONDRIAN S.A. (podmiot zależny od NOVIAN S.A.) BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

07-06-2011 18:12:06 | Bieżący | ESPI | 16/2011

oRB_ASO: Przekroczenie progu 15% w ogólnej liczbie głosów przez MONDRIAN S.A. (podmiot zależny
od NOVIAN S.A.)

PAP
Data: 2011-06-07

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-07
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Przekroczenie progu 15% w ogólnej liczbie głosów przez MONDRIAN S.A. _podmiot zależny
od NOVIAN S.A._
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl Capital S.A. informuje, że otrzymał w dniu 7 czerwca 2011 roku
zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
zgodnie z którym na podstawie umowy z dnia 3 czerwca 2011 roku MONDRIAN S.A. z siedzibą
w Warszawie _podmiot zależny od NOVIAN S.A._ nabył od DYFFRYN HOLDING LIMITED S.A.
_podmiotu zależnego od SPQR S.A. i jednocześnie znaczącego akcjonariusza NOVIAN S.A._
6.624.421 akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. Przeniesienie własności akcji nastąpiło w
dniu 6 czerwca 2011 roku.
Przed ww. transakcją Grupa Kapitałowa SPQR S.A. posiadała łącznie 26.171.633 akcje
BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły 63,06% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej
liczbie głosów, w tym:
– DYFFRYN HOLDING LIMITED _podmiot zależny od SPQR S.A._ posiadała 6.624.421 akcji
BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły 15,96% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej
liczbie głosów,
– NOVIAN POLSKA S.A. _podmiot zależny od NOVIAN S.A._ posiadała 5.488.588 akcji BLACK
PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły 13,23% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
głosów oraz
– NOVIAN EUROPE S.A. _podmiot zależny od NOVIAN S.A._ posiadała 14.058.624 akcje BLACK
PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły 33,88% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
głosów.
Po ww. transakcji Grupa Kapitałowa SPQR S.A. posiada łącznie 26.171.633 akcje BLACK
PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 63,06% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
głosów, w tym:
– MONDRIAN S.A. _podmiot zależny od NOVIAN S.A._ posiada 6.624.421 akcji BLACK PEARL
CAPITAL S.A., które stanowią 15,96% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
– NOVIAN POLSKA S.A. _podmiot zależny od NOVIAN S.A._ posiada 5.488.588 akcji BLACK
PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 13,23% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
głosów oraz
– NOVIAN EUROPE S.A. _podmiot zależny od NOVIAN S.A._ posiada 14.058.624 akcje BLACK
PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 33,88% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
głosów.
Jednocześnie zgodnie z zawiadomieniem podmiot dominujący wobec SPQR S.A. – spółka
PCH Capital S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z podmiotem zależnym P.C.H. CAPITAL _CYPRUS_
LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr oraz jedyny akcjonariusz PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio
ROWING CAPITAL LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr, a pośrednio Piotr Chmielewski w
wyniku ww. zmian posiadają pośrednio ww. progi ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
BLACK PEARL CAPITAL S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-036 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
K.K. Baczyńskiego 1
_ulica_ _numer_
_22_ 412 60 46 _22_ 41260 47
_telefon_ _fax_
bpc@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-07 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Przekroczenie progu 15% w ogólnej liczbie głosów przez MONDRIAN S.A. (podmiot zależny
od NOVIAN S.A.)
Sektor
Kod 00-036
Miasto Warszawa
Ulica K.K. Baczyńskiego
Nr 1
Tel. (22) 412 60 46
Fax (22) 41260 47
e-mail bpc@blackpearlcapital.pl
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2011-06-07
Rok biezacy 2011
Numer 16
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.