Zawiadomienie Grupy Kapitałowej SPQR w związku z pośrednią zmianą przez Novian S.A. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie Grupy Kapitałowej SPQR w związku z pośrednią zmianą przez Novian S.A. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

24-05-2011 18:38:50 | Bieżący | ESPI | 15/2011

oRB-W_ASO: Zawiadomienie Grupy Kapitałowej SPQR w związku z pośrednią zmianą przez Novian S.A.
udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

PAP
Data: 2011-05-24

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 1 załącznik

 • 20110524_KNF_-_BPC_SA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 15 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-05-24
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Temat
  Zawiadomienie Grupy Kapitałowej SPQR w związku z pośrednią zmianą przez Novian S.A.
  udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych, Zarząd Spółki BLACK PEARL CAPITAL S.A., informuje, iż w dniu dzisiejszym
  otrzymał od Grupy Kapitałowej SPQR zawiadomienie o zmianie liczby pośrednio posiadanych
  przez NOVIAN S.A. głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. Treść otrzymanego
  zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.
  Załączniki
  Plik Opis
  20110524_KNF_-_BPC_SA.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-036 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  K.K. Baczynskiego 1
  _ulica_ _numer_
  22 412 60 46 22 412 60 47
  _telefon_ _fax_
  bpc@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-05-24 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Tytul Zawiadomienie Grupy Kapitałowej SPQR w związku z pośrednią zmianą przez Novian S.A.
  udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
  Sektor
  Kod 00-036
  Miasto Warszawa
  Ulica K.K. Baczynskiego
  Nr 1
  Tel. 22 412 60 46
  Fax 22 412 60 47
  e-mail bpc@blackpearlcapital.pl
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2011-05-24
  Rok biezacy 2011
  Numer 15
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Raport za I kwartał 2011r.

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.

  Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2011 roku

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.

  Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2011 roku

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2011 roku BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

  05-05-2011 18:26:09 | Bieżący | ESPI | 14/2011

  oRB_ASO: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  w dniu 5 maja 2011 roku

  PAP
  Data: 2011-05-05

  Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 14 / 2011

  Data sporządzenia: 2011-05-05
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Temat
  Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  w dniu 5 maja 2011 roku
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
  Treść raportu:
  Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 5 maja 2011 roku następujący
  akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
  1. DYFFRYN HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr – 6.624.421 akcji zwykłych
  na okaziciela Spółki, uprawniających do wykonywania 6.624.421 głosów, stanowiących
  18,31% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2011 roku _15,96% w
  kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki_.
  2. NOVIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie – 5.488.588 akcji zwykłych na okaziciela
  Spółki, uprawniających do wykonywania 5.488.588 głosów, stanowiących 15,17% głosów
  na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2011 roku _13,23% w kapitale zakładowym
  oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki_,
  3. NOVIAN EUROPE S.A. z siedzibą w Warszawie – 14.058.624 akcji zwykłych na okaziciela
  Spółki, uprawniających do wykonywania 14.058.624 głosów, stanowiących 38,87% głosów
  na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2011 roku _33,88% w kapitale zakładowym
  oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki_,
  4. WDM CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu – 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela
  Spółki, uprawniających do wykonywania 10.000.000 głosów, stanowiących 27,65% głosów
  na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2011 roku _24,10% w kapitale zakładowym
  oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki_.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-036 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  K.K. Baczynskiego 1
  _ulica_ _numer_
  22 412 60 46 22 412 60 47
  _telefon_ _fax_
  bpc@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-05-05 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu g3rnkvrut1
  Nazwa raportu RB_ASO
  Symbol raportu RB_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Tytul Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  w dniu 5 maja 2011 roku
  Sektor
  Kod 00-036
  Miasto Warszawa
  Ulica K.K. Baczynskiego
  Nr 1
  Tel. 22 412 60 46
  Fax 22 412 60 47
  e-mail bpc@blackpearlcapital.pl
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2011-05-05
  Rok biezacy 2011
  Numer 14
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 maja 2011 roku

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.