Zbycie akcji Black Pearl Capital S.A. przez TOTMES FINANCE S.A.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zbycie akcji Black Pearl Capital S.A. przez TOTMES FINANCE S.A. BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

30-03-2011 18:40:45 | Bieżący | ESPI | 7/2011

oRB_ASO: Zbycie akcji Black Pearl Capital S.A. przez TOTMES FINANCE S.A.

PAP
Data: 2011-03-30

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2011

Data sporządzenia: 2011-03-30
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Zbycie akcji Black Pearl Capital S.A. przez TOTMES FINANCE S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl Capital S.A. informuje, że otrzymał w dniu 30 marca 2011 roku zawiadomienie
na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie
z którym w dniu 30 marca 2011 roku TOTMES FINANCE S.A. sprzedała 17.464.000 akcji
zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły 42,08% w kapitale
zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.
Przed transakcjami objętymi zawiadomieniem TOTMES FINANCE S.A., podmiot w 100% zależny
od TOTMES S.A., posiadała 17.464.000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL
S.A., które stanowiły 42,08% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.
Po rozliczeniu transakcji objętych zawiadomieniem TOTMES S.A. oraz TOTMES FINANCE
S.A. nie posiadają akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-036 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
K.K. Baczynskiego 1
_ulica_ _numer_
22 412 60 46 22 412 60 47
_telefon_ _fax_
bpc@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-03-30 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Zbycie akcji Black Pearl Capital S.A. przez TOTMES FINANCE S.A.
Sektor
Kod 00-036
Miasto Warszawa
Ulica K.K. Baczynskiego
Nr 1
Tel. 22 412 60 46
Fax 22 412 60 47
e-mail bpc@blackpearlcapital.pl
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2011-03-30
Rok biezacy 2011
Numer 7
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Nabycie pakietu kontrolnego akcji Black Pearl Capital S.A. przez NOVIAN POLSKA S.A. i NOVIAN EUROPE S.A.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Nabycie pakietu kontrolnego akcji Black Pearl Capital S.A. przez NOVIAN POLSKA S.A. i NOVIAN EUROPE S.A.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie pakietu kontrolnego akcji Black Pearl Capital S.A. przez NOVIAN POLSKA S.A. i NOVIAN EUROPE S.A. BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

30-03-2011 18:47:04 | Bieżący | ESPI | 8/2011

oRB_ASO: Nabycie pakietu kontrolnego akcji Black Pearl Capital S.A. przez NOVIAN POLSKA S.A.
i NOVIAN EUROPE S.A.

PAP
Data: 2011-03-30

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2011

Data sporządzenia: 2011-03-30
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Nabycie pakietu kontrolnego akcji Black Pearl Capital S.A. przez NOVIAN POLSKA S.A.
i NOVIAN EUROPE S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl Capital S.A. informuje, że otrzymał w dniu 30 marca 2011 roku zawiadomienie
na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie
z którym SPQR S.A. wraz z podmiotami zależnym DYFFRYN HOLDINGS LIMITED, NOVIAN POLSKA
S.A. oraz NOVIAN EUROPE S.A. w dniu 30 marca 2011 roku zmieniły stan posiadania akcji
BLACK PEARL CAPITAL S.A. i przekroczyły próg 50% w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Przed transakcjami objętymi zawiadomieniem grupa kapitałowa SPQR S.A. posiadała 6.099.380
akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 14,70% w kapitale
zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów BLACK PEARL CAPITAL S.A., w tym SPQR S.A.
posiadała 3.091.000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią
7,45% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, DYFFRYN HOLDINGS LIMITED
_podmiot zależny od SPQR S.A._ posiadała 2.318.421 akcji zwykłych na okaziciela BLACK
PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 5,59% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
głosów oraz NOVIAN POLSKA S.A. _podmiot zależny od SPQR S.A._ posiadała 689.959 akcji
zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 1,66% w kapitale zakładowym
oraz w ogólnej liczbie głosów.
W dniu 30 marca 2011 roku SPQR S.A. sprzedała, a DYFFRYN HOLDINGS LIMITED nabyła 3.091.000
akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 7,45% w kapitale
zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL
S.A.
W dniu 30 marca 2011 roku NOVIAN POLSKA S.A. _podmiot zależny od SPQR S.A._ nabyła
w transakcji pakietowej 4.350.000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL
S.A., które stanowią 10,48% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.
W dniu 30 marca 2011 roku NOVIAN EUROPE S.A. _podmiot zależny od SPQR S.A._ nabyła
13.114.000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 31,60%
w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.
Po rozliczeniu transakcji objętych zawiadomieniem SPQR S.A. oraz podmioty od niej
zależne posiadać będą łącznie 23.563.380 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL
CAPITAL S.A., które stanowią 56,78% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
w tym SPQR S.A. nie posiada akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. bezpośrednio, DYFFRYN HOLDINGS
LIMITED _podmiot zależny od SPQR S.A._ posiada 5.409.421 akcji zwykłych na okaziciela
BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 13,03% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej
liczbie głosów, NOVIAN POLSKA S.A. _podmiot zależny od SPQR S.A._ posiada 5.039.959
akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 12,14% w kapitale
zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów oraz NOVIAN EUROPE S.A. _podmiot zależny
od SPQR S.A._ posiada 13.114.000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL
S.A., które stanowią 31,60% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.
W okresie 12 miesięcy od zawiadomienia, podmioty z grupy kapitałowej SPQR S.A. nie
wykluczają zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK
PEARL CAPITAL S.A.
Jednocześnie podmiot dominujący wobec SPQR S.A. – spółka PCH Capital S.A. z siedzibą
w Warszawie oraz jej jedyny akcjonariusz Piotr Chmielewski w wyniku ww. transakcji
przekroczył pośrednio próg 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK
PEARL CAPITAL S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-036 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
K.K. Baczynskiego 1
_ulica_ _numer_
22 412 60 46 22 412 60 47
_telefon_ _fax_
bpc@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-03-30 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Nabycie pakietu kontrolnego akcji Black Pearl Capital S.A. przez NOVIAN POLSKA S.A.
i NOVIAN EUROPE S.A.
Sektor
Kod 00-036
Miasto Warszawa
Ulica K.K. Baczynskiego
Nr 1
Tel. 22 412 60 46
Fax 22 412 60 47
e-mail bpc@blackpearlcapital.pl
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2011-03-30
Rok biezacy 2011
Numer 8
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zbycie akcji Black Pearl Capital S.A. przez TOTMES FINANCE S.A.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

zmiana w strukturze akcjonariatu Black Pearl Capital S.A.

Raporty Spółek ESPI/EBI

zmiana w strukturze akcjonariatu Black Pearl Capital S.A. BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

16-03-2011 08:33:09 | Bieżący | ESPI | 6/2011

oRB_ASO: zmiana w strukturze akcjonariatu Black Pearl Capital S.A.

PAP
Data: 2011-03-16

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2011

Data sporządzenia: 2011-03-16
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
zmiana w strukturze akcjonariatu Black Pearl Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl Capital S.A. informuje, że otrzymał w dniu 15 marca 2011 roku zawiadomienie
na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie
z którym TOTMES S.A. wraz z podmiotem zależnym TOTMES FINANCE S.A. zmieniły stan
posiadania akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. Zmiana stanu posiadania wynika ze sprzedaży
w transakcjach w alternatywnym systemie obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. w dniach 14 i 15 marca 2011 roku 116.000 akcji BLACK PEARL CAPITAL
S.A. W związku z czym stan posiadania zmienił się o 1% w ogólnej liczbie głosów od
ostatniego zawiadomienia.
Po rozliczeniu ww. transakcji TOTMES S.A. pośrednio, a jej podmiot zależny TOTMES
FINANCE S.A. bezpośrednio posiada 17.474.000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL
CAPITAL S.A., które stanowią 42,11% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Przed ww. transakcjami TOTMES S.A. pośrednio, a jej podmiot zależny TOTMES FINANCE
S.A. bezpośrednio posiadał 17.590.000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL
S.A., które stanowiły 42,39% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEBLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-036 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
K.K. Baczynskiego 1
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-03-16 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul zmiana w strukturze akcjonariatu Black Pearl Capital S.A.
Sektor
Kod 00-036
Miasto Warszawa
Ulica K.K. Baczynskiego
Nr 1
Tel.
Fax
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2011-03-16
Rok biezacy 2011
Numer 6
adres wwwSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Raport Roczny za rok 2010

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.