Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 lutego 2011 roku

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2011 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2011 roku BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

15-02-2011 19:36:50 | Bieżący | ESPI | 5/2011

oRB_ASO: lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 15 lutego 2011 roku

PAP
Data: 2011-02-15

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2011

Data sporządzenia: 2011-02-15
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 15 lutego 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 15 lutego 2011 roku
następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:
1. TOTMES FINANCE S.A. z siedzibą w Warszawie – 18.000.000 akcji zwykłych na okaziciela
Spółki, uprawniających do wykonywania 18.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
tj. 53,73% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2011 roku,
43,37% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki,
2. WDM CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu – 9.400.000 akcji zwykłych na okaziciela
Spółki, uprawniających do wykonywania 9.400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
tj. 28,06% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2011 roku,
22,65% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki,
3. SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie – 3.091.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki,
uprawniających do wykonywania 3.091.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. 9,23%
głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2011 roku, 7,45% w kapitale
zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
4. DYFFRYN HOLDINGS LIMITED – 2.318.421 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających
do wykonywania 2.318.421 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. 6,92% głosów na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2011 roku, 5,59% w kapitale zakładowym
oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-036 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
K.K. Baczynskiego 1 lok.2
_ulica_ _numer_
_22_ 412 60 46 _22_ 412 60 46
_telefon_ _fax_
bpc@blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 15 lutego 2011 roku
Sektor
Kod 00-382
Miasto Warszawa
Ulica Solec
Nr 81B
Tel. (22) 826 84 95
Fax (22) 826 84 96
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2011-02-15
Rok biezacy 2011
Numer 5
adres wwwSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Raport za IV kwartał 2010r.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.