lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 grudnia 2010 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 grudnia 2010 roku BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

08-12-2010 13:51:23 | Bieżący | ESPI | 8/2010

oRB_ASO: lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 8 grudnia 2010 roku

PAP
Data: 2010-12-08

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2010

Data sporządzenia: 2010-12-08
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 8 grudnia 2010 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 8 grudnia 2010 roku
następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:
1. TOTMES FINANCE S.A. z siedzibą w Warszawie – posiadał 18.000.000 akcji zwykłych
na okaziciela Spółki, uprawniających do wykonywania 18.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki tj. 65,22% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 grudnia 2010
roku, 43,37% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki.
2. PRIVILEGE CAPITAL MANAGEMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu – posiadał 9.600.000
akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do wykonywania 9.600.000 głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. 34,78% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 8 grudnia 2010 roku, 23,13% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-036 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
K.K. Baczyńskiego 1
_ulica_ _numer_
_22_412 60 46 _22_ 412 60 47
_telefon_ _fax_
bpc@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-08 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 8 grudnia 2010 roku
Sektor
Kod 00-036
Miasto Warszawa
Ulica K.K. Baczyńskiego
Nr 1
Tel. (22)412 60 46
Fax (22) 412 60 47
e-mail bpc@blackpearlcapital.pl
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2010-12-08
Rok biezacy 2010
Numer 8
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 grudnia 2010 roku

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.