Raport kwartalny za III kwartał 2010r.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8.12.2010 r. oraz zawiadomienie o zamiarze połączenia z TOTMES FUND S.A.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8.12.2010 r. oraz zawiadomienie o zamiarze połączenia z TOTMES FUND S.A. BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

03-11-2010 12:17:36 | Bieżący | ESPI | 5/2010

oRB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8.12.2010 r. oraz zawiadomienie
o zamiarze połączenia z TOTMES FUND S.A.

PAP
Data: 2010-11-03

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 4 załączniki

 • BLACK_PEARL_CAPITAL__-ogloszenie_o_NWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • BLACK_PEARL_CAPITAL_-_projekty_uchwal_NWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • BLACK_PEARL_CAPITAL_-_informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • BLACK_PEARL_CAPITAL_-_wzor_pelnomocnictwa.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 5 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-11-03
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8.12.2010 r. oraz zawiadomienie
  o zamiarze połączenia z TOTMES FUND S.A.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania

  Treść raportu:
  Zarząd BLACK PEALR CAPITAL S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie
  się dnia 8 grudnia 2010 r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński
  Adam Suchta s. c. w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12.
  Zgodnie z art. 504 § 1 kodeksu spółek handlowych Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. zawiadamia
  po raz pierwszy o zamiarze połączenia z TOTMES FUND S.A.
  Pełna treść ogłoszenia wraz z innymi niezbędnymi dokumentami znajduje się w załącznikach.
  Załączniki
  Plik Opis
  BLACK_PEARL_CAPITAL__-ogloszenie_o_NWZ.pdf
  BLACK_PEARL_CAPITAL_-_projekty_uchwal_NWZ.pdf
  BLACK_PEARL_CAPITAL_-_informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf
  BLACK_PEARL_CAPITAL_-_wzor_pelnomocnictwa.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-036 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  K.K. Baczyńskiego 1
  _ulica_ _numer_
  _22_ 412 60 46 _22_ 412 60 47
  _telefon_ _fax_
  bpc@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-11-03 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8.12.2010 r. oraz zawiadomienie
  o zamiarze połączenia z TOTMES FUND S.A.
  Sektor
  Kod 00-036
  Miasto Warszawa
  Ulica K.K. Baczyńskiego
  Nr 1
  Tel. (22) 412 60 46
  Fax (22) 412 60 47
  e-mail bpc@blackpearlcapital.pl
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2010-11-03
  Rok biezacy 2010
  Numer 5
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Korekta raportu bieżącego nr 5/2010 z dn. 3.11.2010 r.

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Korekta raportu bieżącego nr 5/2010 z dn. 3.11.2010 r. BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

  03-11-2010 13:29:04 | Bieżący | ESPI | 6/2010

  oRB-W_ASO: Korekta raportu bieżącego nr 5/2010 z dn. 3.11.2010 r.

  PAP
  Data: 2010-11-03

  Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 1 załącznik

 • Plan_polaczenia_z_opinia_bieglego.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 6 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-11-03
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Temat
  Korekta raportu bieżącego nr 5/2010 z dn. 3.11.2010 r.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania

  Treść raportu:
  Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. _dalej: “Emitent”_ informuje, iż w opublikowanym dnia
  3 listopada 2010 r. raporcie bieżącym nr 5/2010 nie został zamieszczony załącznik
  pt. “Plan połączenia z opinią biegłego.pdf”
  W związku z tym w załączeniu Emitent przekazuje plan połączenia wraz z opinią biegłego
  rewidenta.
  Załączniki
  Plik Opis
  Plan_polaczenia_z_opinia_bieglego.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-036 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  K.K. Baczyńskiego 1
  _ulica_ _numer_
  _22_ 412 60 46 _22_ 412 60 47
  _telefon_ _fax_
  bpc@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-11-03 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Tytul Korekta raportu bieżącego nr 5/2010 z dn. 3.11.2010 r.
  Sektor
  Kod 00-036
  Miasto Warszawa
  Ulica K.K. Baczyńskiego
  Nr 1
  Tel. (22) 412 60 46
  Fax (22) 412 60 47
  e-mail bpc@blackpearlcapital.pl
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2010-11-03
  Rok biezacy 2010
  Numer 6
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8.12.2010 r. oraz zawiadomienie o zamiarze połączenia z TOTMES FUND S.A.

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.