Wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji Black Pearl Capital S.A. w alternatywnym systemie obrotu

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Dematerializacja akcji Black Pearl Capital S.A.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Wprowadzenie akcji Black Pearl Capital S.A. do alternatywnego systemu obrotu

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

18-03-2010 15:21:15 | Bieżący | ESPI | 1/2010

oRB_ASO: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

PAP
Data: 2010-03-18

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2010

Data sporządzenia: 2010-03-18
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania
Informacji _ESPI_ Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. informuje, iż w dniu 17 marca 2010
roku uzyskał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _ESPI_. W
związku z powyższym, od dnia 17 marca 2010 roku BLACK PEARL CAPITAL S.A. rozpoczął
przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, w zakresie dotyczącym spółek,
których instrumenty finansowe są wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-03-18 Jacek Wozniakowski Prezes Zarządu Jacek Wozniakowski


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
Sektor
Kod 00-382
Miasto Warszawa
Ulica Solec
Nr 81B
Tel. (22) 826 84 95
Fax (22) 826 84 96
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2010-03-18
Rok biezacy 2010
Numer 1
adres wwwSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.