Kategorie
Bez kategorii

Informacja ważna o pracy KNF nad regulacją rynku walut cyfrowych. Dotyczy akcjonariuszy BPC.

Informacja ważna o pracy KNF nad regulacją rynku walut cyfrowych. Dotyczy akcjonariuszy BPC. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

20-07-2020 21:30:18 | Bieżący | ESPI | 23/2020

RB_ASO: Informacja ważna o pracy KNF nad regulacją rynku walut cyfrowych. Dotyczy akcjonariuszy BPC.
Data: 2020-07-20
Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 23 / 2020 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta BLACK PEARL S.A. Temat Informacja ważna o pracy KNF nad regulacją rynku walut cyfrowych. Dotyczy akcjonariuszy BPC. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: McAN waluta cyfrowa w portfelu BPC jest m.in. przedmiotem prac Komisji Nadzoru Finansowego. Dlatego Zarząd Emitenta zamierza umożliwić swoim akcjonariuszom skorzystanie z wiedzy na temat rynku walut cyfrowych i udostępnić link do strony KNF – o treści obszernie informującej o ryzykach związanych z tego rodzaju aktywami i ich klasyfikacją oraz sposobem wykorzystania:
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=70297&p_id=18

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA _pełna nazwa emitenta_ BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_ _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_ 31-060 Kraków _kod pocztowy_ _miejscowość_ Plac Wolnica 13 lok 10 _ulica_ _numer_ _22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77 _telefon_ _fax_ inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl _e-mail_ _www_ 701-021-10-09 142121110 _NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2020-07-20 DOMINIK POSZYWAŁA PREZES ZARZĄDU DOMINIK POSZYWAŁA
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaBLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaBLACK PEARL S.A.
TytulInformacja ważna o pracy KNF nad regulacją rynku walut cyfrowych. Dotyczy akcjonariuszy BPC.
SektorUsługi inne (uin)
Kod31-060
MiastoKraków
UlicaPlac Wolnica
Nr13 lok 10
Tel.(22) 619 98 77
Fax(22) 619 98 77
e-mailinwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP701-021-10-09
REGON142121110
Data sporzadzenia2020-07-20
Rok biezacy2020
Numer23
adres wwwwww.blackpearlcapital.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.
Kategorie
Bez kategorii

Uzupełnienie Komunikatu EBI nr 8/2020 – życiorysy Członków Rady Nadzorczej

Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie Komunikatu EBI nr 8/2020 – życiorysy Członków Rady Nadzorczej BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

17-07-2020 18:12:58 | Bieżący | EBI | 11/2020

Emitent podaje do wiadomości życiorysy Członków Rady Nadzorczej powołanej w dniu 16 lipca 2020 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Przewodniczącego Rady Nadzorczej- Pana Janusza Skopowskiego,
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Arkadiusza Trela,
Sekretarza Rady Nadzorczej –Pana Adama Strużyk,
Członka Rady Nadzorczej – Pana Marka Majcher
Członka Rady Nadzorczej – Pana Adama Szymańskiego,
Członka Rady Nadzorczej – Pana Marka Roguskiego,
Członka Rady Nadzorczej –Jana Lupę,
Członka Rady Nadzorczej – Janusza Okrutnego

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”.

  • Dominik Poszywała – Prezes Zarządu

Załączniki:

Adam Strużyk -życiorys Członka RN.pdf

Adam Szymański – życiorys Członka RN.pdf

Arkadiusz Trela-życiorys Członka RN.pdf

Jan Bronisław Lupa – życiorys Członka RN.pdf

Janusz Okrutny – życiorys Członka RN.pdf

Janusz Skopowski – życiorys Członka RN.pdf

Marek Majcher – życiorys Członka RN.pdf

Marek Roguski- życiorys członka RN.pdf

Kategorie
Bez kategorii

Życiorys Prezesa Zarządu

Raporty Spółek ESPI/EBI

Życiorys Prezesa Zarządu BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

17-07-2020 17:06:56 | Bieżący | EBI | 10/2020

Zarząd Black Pearl S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2020z dnia 16 lipca 2020 r. niniejszym podaje do publicznej wiadomości życiorys Prezesa Zarządu Spółki Pana Dominika Poszywała , o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Dominik Poszywała – Prezes Zarządu

Załączniki:

Prezes Dominik Poszywała -życiorys.pdf

Kategorie
Bez kategorii

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. w dniu 16 lipca 2020 roku.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. w dniu 16 lipca 2020 roku. BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

16-07-2020 16:17:41 | Bieżący | EBI | 7/2020

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”)
informuje, iż w dniu 16 lipca 2020 roku, w obecności notariusza Pawła
Orłowskiego, prowadzącej kancelarie notarialną w Warszawie przy ul. Wspólnej 70
, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał
podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od
żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz iż wszystkie uchwały
zostały podjęte.

Emitent informuje również o braku zgłoszonych sprzeciwów do uchwał Walnego
Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

UCHWAŁY Z DNIA 16 LIPCA 2020.pdf

Kategorie
Bez kategorii

Zmiana w Zarządzie Spółki Black Pearl Spółka Akcyjna

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w Zarządzie Spółki Black Pearl Spółka Akcyjna BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

16-07-2020 17:05:05 | Bieżący | EBI | 9/2020

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Grzegorza Brzezickiego z funkcji Prezesa Zarządu i powołaniu Pana Dominika Poszywała na Prezesa Zarządu ze skutkiem na 16.07.2020r.
Życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu zostanie przekazany w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”.

  • Dominik Poszywała – Prezes Zarządu

Kategorie
Bez kategorii

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

16-07-2020 17:01:33 | Bieżący | EBI | 8/2020

Emitent informuje że w dniu dzisiejszym odbyło się Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołała na stanowisko
Przewodniczącego Rady Nadzorczej- Pana Janusza Skopowskiego,
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Arkadiusza Trela,
Sekretarza Rady Nadzorczej –Pana Adama Strużyka,
Członka Rady Nadzorczej – Pana Adama Szymańskiego,
Członka Rady Nadzorczej – Pana Marka Roguskiego,
Członka Rady Nadzorczej –Jana Lupę,
Członka Rady Nadzorczej – Janusza Okrutnego
Życiorysy nowo powołanej Rady Nadzorczej zostaną przekazane w odrębnym komunikacie

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Kategorie
Bez kategorii

Informacja o postępie negocjacji w zakresie rozwoju działalności operacyjnej Emitenta przy wykorzystaniu płatności McAN coins.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Kategorie
Bez kategorii

Uruchomienie programu płatności walutą cyfrową McAN , przy zakupie towarów i usług oraz udziałów w Przedsiębiorstwach innowacyjnych branż – gwarantujących znaczny wzrost wartość w czasie.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Kategorie
Bez kategorii

Wstępna prognoza zysku za II kwartał 2020 roku.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Kategorie
Bez kategorii

BLACK PEARL S.A. właściciel waluty cyfrowej McAN sponsorem Klubu Rugby- pretendenta do tytułu Mistrza Polski.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.